İnsan Kaynakları


Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, öğrenmeye ve gelişmeye istekli, verimliliği esas alan ve sistem odaklı yaklaşım sergileyen çalışanları; şirketimize kazandırmak, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlamak.

MİSYON
Şanlı Aydınlatma 'nın stratejileri ve hedefleri doğrultusunda; çalışanlarımız için çağdaş insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirip, sürekliliğini sağlamak ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek.


VİZYON
Şanlı Aydınlatma 'nın sürekli başarısı için; kendisi ve işine değer katan, kuruma bağlılığı yüksek, çözüm odaklı insan kaynağına sahip olmak. Dünyada global satış ve tedarik bayileri ile, Şanlı Aydınlatma uluslu ve hızlı tempolu küresel ticaret ortamında büyük kariyer fırsatları vardır. Makina,montaj ve sevkiyat bölümlerinde aktif ve sürekliliği olan deneyimli ve deneyimsiz Endüstri Meslek Lisesi ve Yüksek Okul Mezunları İnsan Kaynakları Departmanı ( info@sanliaydinlatma.com.tr ) mümkün olduğu kadar çok detay içeren başvurunuzu gönderin. Biz itina ile her bir başvuruyu değerlendireceğiz.

Telefonla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.